Ładowanie strony...

NZOZ Ginekologii i Położnictwa GEMELLI

PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI MEDYCZNEJ PODCZAS PANDEMII COVID - 19

PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI MEDYCZNEJ PODCZAS PANDEMII COVID - 19

 1. Umieszczone w widocznym miejscu numery telefonów do:

– powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej,– firmy wykonującej transport sanitarny pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem SARS CoV-2 (lista
z OW NFZ) – oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

 1. Zostały przeprowadzone  szkolenia personelu rejestracji w zakresie postępowania
  z pacjentem  zgłaszającym się z powodu obaw o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 oraz szkolenie dotyczące prowadzenia rejestracji pozostałych pacjentów.
 2. Zostało przeprowadzone szkolenie personelu dotyczące zasad postępowania
  z pacjentem w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
 3. Zastosowaliśmy odpowiedni dystans podczas rejestracji pacjentów tak, aby pacjent przebywał w odległości minimum 1m a najlepiej 2m.
 4. Zadbaliśmy o dokładne mycie i odkażanie powierzchni i sprzętów przez personel sprzątający przeznaczonymi do tego środkami dezynfekcyjnymi.
 5. Wprowadziliśmy codzienną dezynfekcję klamek, blatów, biurek w rejestracji, krzeseł
  w poczekalni 1x 8h.
 6. Zastosowaliśmy wietrzenie pomieszczeń (kilkukrotnie w ciągu dnia).
 7. Zlikwidowaliśmy tzw. kąciki zabaw dla dzieci, usunęliśmy gadżety dla dzieci oraz inne zbędne przedmioty z poczekalni.
 8. W każdej z naszych poradni, na poczekalni zainstalowaliśmy urządzenie do dezynfekcji rąk wraz z informacją o skorzystaniu z niego przed wizytą w gabinecie lekarskim.
 9. Zapewnialiśmy w miarę naszych możliwości odpowiednią liczbę sztuk jednorazowej odzieży medycznej dla personelu, maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych.
 10. Poinstruowaliśmy personel medyczny wraz z kadrą lekarzy na temat przestrzegania standardowych zasad higieny – dezynfekcja głowic USG, foteli ginekologicznych, leżanek i innego drobnego sprzętu po każdym użyciu, myciu i dezynfekcji dłoni, zdjęciu biżuterii i zegarka w pracy (nic poniżej łokcia).
 11. Przed każdą wizytą pacjenta w gabinecie zastosowana została procedura związana
  w wypełnieniem ankiety wstępnej kwalifikacji na wypadek stwierdzenia obecności wirusa u pacjenta (z jego danymi, numerem telefonu), pacjentowi mierzona jest również temperatura ciała.
 12. Każdemu pacjentowi, również bez infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza
  w pierwszej kolejności udzielamy teleporady. Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne umawiamy pacjenta na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia e-recepty oraz zwolnienia lekarskiego on-line.