Ładowanie strony...

NZOZ Ginekologii i Położnictwa GEMELLI

Cytologia cienkowarstwowa na podłożu płynnym (ang. Liquid Base Cytology – LBC) znacznie poprawia jakość i wiarygodność wyniku cytologicznego i minimalizuje ilości wyników nieprawidłowych lub nieczytelnych

Zdecydowanie lepsza jakość uzyskanego preparatu (cienka warstwa komórek bez nakładania się na siebie, brak domieszki śluzu, krwi itp.) wpływa na kwalifikację do oceny cytologicznej

Podczas pobierania wymazu w cytologii konwencjonalnej, zdarza się, że materiał zostanie nierównomiernie rozprowadzony na szkiełku, komórki mogą być niewidoczne lub zachodzić na siebie. Badania wykazały, że możliwa jest sytuacja, kiedy większość komórek nie zostanie przeniesiona na szkiełko lub zostanie zniszczona przez użycie niewłaściwego przyrządu do pobierania. W przypadku LBC możliwość zaistnienia takiej sytuacji jest ograniczona do minimum.

Badania kliniczne potwierdziły, że CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA jest bardziej czuła i znacznie dokładniejsza niż cytologia tradycyjna. Wg badan nad LBC z lat 1998-2005 wzrost wykrywalności zmian dużego stopnia wynosi aż 64,4%

W przypadku obu badań sposób pobierania materiału jest taki sam. Różnica polega na dalszym postępowaniu z pobranym materiałem komórkowym. Przy LBC zamiast standardowego rozprowadzenia materiału na szkiełku, komórki zostają zawieszone w specjalnym płynie, który pozwala na lepsze przygotowanie preparatu do badania, a co za tym idzie – uzyskanie większej czułości badania i uzyskanie wyniku najwyższej jakości.

Zalety cytologii cienkowarstwowej LBC

- Wykrywalność zmian sródnabłonkowych dużego stopnia zwiększona o 64,4%.
- Technika pobrania gwarantuje, że 100% komórek trafi do laboratorium w stanie umożliwiającym zbadanie.
- Z tej samej próbki można wykonać testy w kierunku zakażenia wirusem HPV i bakteriami Chlamydia trachomatis.To nowa jakość w badaniach cytologicznych – pozwala na osiągniecie większej pewności i wiarygodności wyników, a zatem – lepiej chroni Twoje życie i zdrowie. W Europie zachodniej CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA systematycznie wypiera cytologię tradycyjną. W USA, krajach Beneluksu i w Wielkiej Brytanii całkowicie zrezygnowano z tradycyjnej cytologii w badaniach przesiewowych, na rzecz LBC. Również w Polsce, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje LBC jako metodę zalecana (obok tradycyjnej cytologii) w przesiewowych badaniach w kierunku raka szyjki macicy.

”Zarówno konwencjonalna jak i płynna cytologia (liquid base cytology) są zalecane jako obowiązujące w przesiewowym badaniu cytologicznym. [...]. Zaletą techniki LBC są: zdecydowanie lepsza jakość uzyskanego preparatu (cienka warstwa komórek bez nakładania się, brak domieszki śluzu, krwi itp.), co może mieć wpływ na kwalifikacje do oceny oraz możliwość wykorzystania przechowywanego materiału komórkowego osadzonego w płynnym podłożu do dodatkowych badań diagnostycznych, np. detekcji materiału genetycznego, onkogennego typu HPV, która może zostać wykonana po ocenie preparatu cytologicznego bez konieczności powtórnego wzywania kobiety. ” — Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z 7.07.2006